Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Example Frame

Strona główna

Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej,
muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić konserwację i naprawy w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

 

Konserwację oraz budowę systemów, od których
zależy bezpieczeństwo osób i mienia pozostaw specjalistom
Budowy Ochrony Przeciwpożarowej.